Zasady rekrutacji

Kryteria przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych na rok szkolny 2023/2024

Szkoła dzienna

Szkoła zaoczna

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zasady rekrutacji

Zostań uczniem naszej szkoły