Kadra

Pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Kadra kierownicza

mgr Zdrojewski Andrzej

Dyrektor Szkoły

mgr Ciechalski Arkadiusz

Wicedyrektor Szkoły

mgr inż. Daniel Iwona

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele

mgr Albrecht Joanna

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Andrzejewska Anna

Nauczyciel języka angielskiego i informatyki

Bogusławski Witold

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - mechanizacji

mgr Chabasińska Monika

Nauczyciel języka polskiego

mgr Czarnecka Ewa

Nauczyciel języka polskiego

mgr inż. Danielewski Ireneusz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - mechanizacji

mgr Gołembiewska-Lewandowska Alicja

Nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych - gastronomii

mgr inż. Jankowski Krzysztof

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - mechanizacji i agrotroniki

mgr Jankowski Rafał

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kaczyński Włodzimierz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - mechanizacji

mgr inż. Kopacka Anna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - gastronomii

mgr inż. Kopczyńska Andżelika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - gastronomii

mgr inż. Kordyl Krzysztof

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - mechanizacji, rolnictwa

ks. mgr Kośka Jakub

Nauczyciel religii

mgr Kubiak Sylwia

Nauczyciel matematyki, informatyki

mgr inż. Kurdupska Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - gastronomii

mgr Laskowska Joanna

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Lemanowicz Dariusz

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i teraźniejszości

Lewandowski Rafał

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - mechanizacjii

mgr Mistera Marcin

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Moraczewski Krzysztof

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Muraczewska Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, fizyki

mgr Osmałek Marek

Nauczyciel historii

mgr inż. Podlewski Marek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - pszczelarskich

Rosiak Juliusz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - mechanizacji

mgr Ryniecka Marzena

Nauczyciel matematyki

mgr Sadowska Aneta

Nauczyciel religii

mgr Sawicki Łukasz

Instruktor nauki jazdy

inż. Skowroński Kazimierz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - weterynarii

mgr Stanna Barbara

Pedagog

mgr Stanuch Aleksandra

Nauczyciel geografii

ks. mgr Szkop Sebastian

Nauczyciel religii

mgr Sztolcman Ewa

Nauczyciel biologii

mgr Śpibida Jadwiga

Nauczyciel chemii

mgr Śpibida Jerzy

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - mechanizacji, instruktor nauki jazdy

mgr Trzebińska Monika

Psycholog, pedagog specjalny

mgr Włodarska Anna

Nauczyciel języka angielskiego

mgr inż. Włoszek Maria

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - rolnictwa

mgr inż. Woźniak Elżbieta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - gastronomii i weterynarii

mgr inż. Zielińska-Lewandowska Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - rolnictwa
Pracownicy administracji

mgr Żegocka Katarzyna

Główna księgowa

mgr Sinczewska Justyna

Sekretarz Szkoły

mgr Gdańska Aneta

Secjalista ds. administracyno - kadrowych
Pracownicy obsługi szkoły

Jóźwiak Janina

Białkowska Agata

Rzepecka Bożena

Stachniuk Piotr

Cieszykowski Bartłomiej

Jóźwiak Krzysztof

Wietrzykowska Joanna

Kadra

"Nauczyciel niczym ogrodnik dba o to, aby każdy z jego uczniów miał zasoby i przestrzeń do indywidualnego wzrostu." (Patrycja Sikora i Dariusz Chrapek)