Projekty

Drodzy uczniowie

Rusza nabór do przedsięwzięcia Gastronomiczne praktyki zagraniczne dla uczniów ZSCKR Kowal o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000143684 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+  w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Do udziału w stażu zagranicznym zapraszamy uczniów Technkum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Staż odbędzie się w dniach 16-27 września 2024 r.

Naszym partnerem jest Dione Youth Organization Nicosia Cypr

Podczas rekrutacji będzie brane pod uwagę :

*Stosunek do obowiązków szkolnych

*Uczestnictwo w życiu szkoły

*Wiedza merytoryczna w zawodzie

*Znajmomośc języka angielskiego

Zapraszamy osoby zainteresowane od 15 kwietnia do sekretariatu szkoły w celu pobrania ankiety zgłoszeniowej.

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.”

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.”

“Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu do potrzeb rynku pracy"

Projekt unijny skierowany do nauczycieli, w tym także do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz uczniów na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kucharz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Projekt realizujemy w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.
Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych u minimum 90% spośród 133 uczniów (43 kobiet i 90 mężczyzn) Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu, doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji 31 nauczycieli (15 kobiet, 16 mężczyzn), w tym 13 nauczycieli (5 kobiet, 8 mężczyzn) kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół CKR jak również podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół CKR.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to:

„Modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu”

Projekt realizowany wspólnie z firmą Lech Consulting Sp. z o.o. z Torunia. Pieniądze przeznaczone zostaną na budowę hali do przechowywania maszyn rolniczych, remont placu manewrowego do nauki jazdy kategorii B i T, a także na zakup maszyn, sprzętu i narzędzi, które wykorzystane będą do praktycznej nauki w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Będą to np.: kombajn zbożowy z komfortową kabiną operatora i kamerą cofania, dwa ciągniki (o mocy 160 i 100 KM), przyczepa ciągnikowa (6 ton), siewniki do buraków, zboża i kukurydzy, podnośnik i podajnik pneumatyczny, stoły ślusarskie, szafki, klucz pneumatyczny. Ponadto zaplanowano zakup sprzętu i oprzyrządowania do pracowni dydaktycznych, w których odbywa się kształcenie w wyżej wspomnianych zawodach. Wymieńmy dla przykładu kilka: komputery z oprogramowaniem, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, tablica interaktywna, wizualizery, drukarki ze skanerem i kserokopiarką, elementy systemu nawigacji satelitarnej i telematyki, elementy instalacji pojazdów wraz z ISOBUS, modele, przekroje i atrapy maszyn, urządzeń i pojazdów, narzędzia i przyrządy pomiarowe, fantomy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Planowane korzyści wynikające z realizacji tego projektu to: zwiększenie kompetencji i wiedzy uczniów, poprawa efektywności kształcenia i wyników zdawalności na egzaminach zawodowych, stworzenie zbliżonych warunków nauczania do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, dostosowanie szkoły do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy czy zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego regionu.

Wartość projektu: 4 206 479,14 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 409 727,14 zł

Projekty

Udział w projektach sprawia, że nasza szkoła to nowoczesna placówka kształcenia zawodowego.