Patron szkoły

Król Polski Kazimierz Wielki

Dnia 30 kwietnia 1310r. w miasteczku Kowal w ziemi kujawskiej księżna Jadwiga, żona Władysława Łokietka, powiła syna Kazimierza, którego urodzenie i kolebkę osądziłem za godne osobnej wzmianki, aby ją przesłać potomnym czasom.

Tak o narodzinach „króla chłopów” pisał słynny dziejopis Jan Długosz. 

„Kazimierz Wielki to ostatni Piast na tronie Polski, przedstawiciel pierwszej polskiej dynastii, spokrewnionej z największymi rodami ówczesnej Europy. W jego żyłach płynęła krew nie tylko Piastów, ale i ruskich Rurykowiczów, węgierskich Arpadów, cesarzy wschodnio rzymskich (bizantyjskich) z rodu Paleologów.” 

Obejmował rządy mając 23 lata. Jego państwo było słabe i małe: jego powierzchnia wynosiła ok. 106 tys. km2.

Kazimierz III Wielki na portrecie Jana Matejki
330px-AGAD_Kazimierz_Wielki,_krol_polski,_zezwala_Grzegorzowi,_biskupowi_ormianskiemu,_na_przebywanie_we_Lwo
Dokument sygnowany pieczęcią królewską i datowany na 3 lutego 1367 roku
Obraz Leopolda Löfflera (1864)

Poza Polską znalazły się m.in. północne Kujawy, Pomorze Gdańskie, Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska. Dzięki mądrej polityce zagranicznej w czasie swojego panowania odzyskał część ziem: Kujawy i Ziemię Dobrzyńską. Potwierdził prawa Polski do zajętego przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego. Zdobył Ruś Halicką, grody na pograniczu Śląska i Brandenburgii. Jego władzę uznali książęta mazowieccy.

Król Kazimierz zasłynął jako doskonały gospodarz–administrator. Troszczył się o rozwój i bezpieczeństwo kraju. Miasta otrzymywały przywileje handlowe, na jego polecenie wznoszono mury obronne.

Obraz Marcello Bacciarelliego
Prawa Kazimierza Wielkiego, rok 1347, obraz Marcello Bacciarelliego (1796)

Do Polski sprowadzał osadników. Otaczał opieką najuboższych poddanych, którymi byli chłopi. Aby kraj mógł rozwijać się gospodarczo w spokoju i bezpieczeństwie, król wzniósł mury na granicach 66 zamków obronnych. Wiekopomnym wydarzeniem stało się założenie przez Kazimierza Akademii w Krakowie w 1364 r.

Jego szczęśliwe rządy nie szły w parze ze szczęściem w życiu osobistym, nie pozostawił legalnego potomka. Próbował osadzić na tronie usynowionego przez siebie wnuka, Kazimierza Słupskiego, księcia Pomorza Zachodniego. Umierając w 1370 r. pozostawił państwo silne, bogate, powiększone terytorialnie do 270 tys. km2.

Król Kazimierz Wielki pochowany został w krypcie na Wawelu.

Patron Szkoły - Kazimierz Wielki

Król Polski w latach 1333–1370 (ur. 30 kwietnia 1310 w Kowalu, zm. 5 listopada 1370 w Krakowie)