Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca

Barańska Joanna

Zastępca Przewodniczącej

Katolik – Szczęsna Magdalena

Sekretarz

Baranowska Małgorzata

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Gołembiewska Ewa

Zastępca Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Życińska Renata

członkinie Prezydium Rady Rodziców:

Brylińska Beata

Szatkowska Magdalena

Pomorska Aneta

Cichocka Małgorzata

Zalewska Anna

Złotowska Ewa

Sulikowska Barbara

Wiśniewska Anna

Rada Rodziców

"Rodzice mogą jedynie dawać dobre rady lub wskazać właściwą ścieżkę, ale ostateczny kształt charakteru człowieka leży w jego własnych rękach." (Anne Frank)