Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca

Agnieszka Rybarkiewicz

Zastępca Przewodniczącej

Joanna Barańska

Sekretarz

Magdalena Katolik – Szczęsna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Magdalena Szatkowska

Zastępca Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Baranowska

członkinie Prezydium Rady Rodziców:

Ewa Gołembiewska

Beata Pietruszyńska

Małgorzata Cichocka

Renata Życińska

Paulina Rosińska

Rada Rodziców

"Rodzice mogą jedynie dawać dobre rady lub wskazać właściwą ścieżkę, ale ostateczny kształt charakteru człowieka leży w jego własnych rękach." (Anne Frank)