Formularze rekrutacyjne do ZSCKR w Kowalu

Formularz do Technikum

- szkoła dzienna

Formularz do Branżowej Szkoły I stopnia

- szkoła dzienna

Formularz do Branżowej Szkoły II stopnia

- szkoła zaoczna

Formularz na Kurs

Centrum Kształcenia Ustawicznego Kwalifikacyjne kursy zawodowe - szkoła zaoczna

ZSCKR w Kowalu

Zostań uczniem naszej szkoły.