Kierunki kształcenia

Technikum

Technik

weterynarii

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

symbol cyfrowy zawodu: 324002

Technik

żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

symbol cyfrowy zawodu: 343404

Technik

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

symbol cyfrowy zawodu: 311515

Rozszerzenie sportowo-mundurowe

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Branżowa Szkoła I stopnia

Mechanik

operator pojazdów i maszyn rolniczych

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

symbol cyfrowy zawodu: 834103

Kucharz

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

symbol cyfrowy zawodu: 512001

Branżowa Szkoła II stopnia

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

symbol cyfrowy zawodu: 311515

Szkoła dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia posiadających kwalifikację ROL.02

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

symbol cyfrowy zawodu: 343404

Szkoła dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia posiadających kwalifikację HGT.02

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Rolnik

ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej

613003 - zawód rolnik

Pszczelarz

ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej

612302 - zawód pszczelarz

Technik rolnik

ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej - kwalifikacja uzyskana we wcześniejszym etapie edukacyjnym

314207 - zawód technik rolnik

Technik pszczelarz

ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej - kwalifikacja uzyskana we wcześniejszym etapie edukacyjnym

314206 - zawód technik pszczelarz

Kucharz

HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań

512001 - zawód kucharz

Piekarz

SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich

751204 - zawód piekarz

ZSCKR w Kowalu Kierunki Kształcenia

Zostań uczniem naszej szkoły.