Rodzice

Pomocne informacje.

Dyżury nauczycieli

Wychowawcy klas

Rada Rodziców

Zebrania z rodzicami

Pedagog i psycholog

Drodzy rodzice,

nasza szkoła jest szkołą przyjazną dla uczniów i rodziców. Każdy problem da się rozwiązać. Zapraszamy do kontaktu.