Plan zajęć

Plany zajęć dla słuchaczy zaocznych kursów kwalifikacyjnych oraz Branżowej Szkoły II stopnia:

Kurs rolniczy ROL.04

rok I, semestr II

Kurs rolniczy ROL.04

rok II, semestr IV

Kurs pszczelarski ROL.03

rok II, semestr III

Kurs piekarski SPC.03 rok I, semestr I

rok I, semestr I

Branżowa Szkoła II stopnia

Technik żywienia i usług gastronomicznych

rok I, semestr II

"Na naukę nigdy nie jest za późno." (Sagramor)

Zapraszamy do zapisania się na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i do Branżowej Szkoły II stopnia.