Plany zajęć dla słuchaczy zaocznych kursów kwalifikacyjnych

oraz Branżowej Szkoły II stopnia:

Kurs ROL.04 - ROLNIK

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - zaoczny

rok I, semestr II

Kurs ROL.04 ROLNIK

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - zaoczny

rok II, semestr IV

Kurs ROL.09 TECHNIK PSZCZELARZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - zaoczny

rok I, semestr II

Kurs ROL.03 - PSZCZELARZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - zaoczny

rok I, semestr I

Branżowa Szkoła II stopnia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - szkoła zaoczna

rok II, semestr IV

"Na naukę nigdy nie jest za późno." (Sagramor)

Zapraszamy do zapisania się na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i do Branżowej Szkoły II stopnia.