Wysokie miejsce naszego Technikum w RANKINGU TECHNIKÓW 2024

Tegoroczny „Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych” opracowany przez ekspertów i opublikowany przez „Rzeczpospolitą" i „Perspektywy" przynosi ciekawe informacje o efektach pracy uczniów i nauczycieli, również w naszej szkole.

SKM_36724011212130

Jakkolwiek by nie oceniać miarodajność tego typu przedsięwzięć, stanowią one jeżeli nie najuważniejszy, to na pewno istotny element pracy szkoły. Osobno w rankingu są sklasyfikowane licea i technika. Miło nam poinformować, że funkcjonujące w naszej szkole Technikum uplasowała się na wysokim 19 miejscu w województwie kujawsko-pomorskim, a 436 w Polsce. Wyprzedziło tym samym wiele renomowanych szkół naszego regionu. Z Włocławka była to tylko jedno technikum, zaś z powiatu włocławskiego sklasyfikowano nas na miejscu najwyższym. Szkoła nasza zdobyła brązowy znak jakości. Dodajmy, że zgodnie z postanowieniem Kapituły w rankingu brano pod uwagę następujące kryteria: sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe – 20%, matura – przedmioty dodatkowe – 30%, egzaminy zawodowe – 30%. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Autor: Arkadiusz Ciechalski

Wicedyrektor

12 stycznia 2024 roku

ZSCKR Kowal

Wysokie miejsce naszego Technikum w RANKINGU TECHNIKÓW 2024