Egzamin maturalny

Informacje na temat egzaminu maturalnego w 2023 r.

Egzamin maturalny

Matura jest zakończeniem etapu kształcenia na poziomie średnim i swoistą przepustką do dalszej ścieżki edukacji.