Nasze atuty

Oferta edukacyjna

zapewniająca zdobycie wykształcenia ogólnego — w tym zdania matury oraz egzaminu zawodowego na poziomie szkoły branżowej i technikum.

Baza dydaktyczna

bardzo dobra baza lokalowa i dydaktyczna; 3 budynki, tj. gmach przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 przeznaczony w całości na zajęcia teoretyczne, nowoczesna sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i pracowniami dydaktycznymi przeznaczonymi na zajęcia praktyczne i naukę zawodu z zakresu żywienia oraz budynek warsztatowo-garażowy dla mechanizacji rolnictwa. Oba budynki znajdują się przy ul. Konopnickiej 64. Posiadamy gospodarstwo rolne wyposażone w nowoczesne maszyny, sprzęt i pojazdy rolnicze.

Kadra

wysoko wykwalifikowana, życzliwa, otwarta na ciekawe inicjatywy i w dużym stopniu młoda kadra nauczycielska.

Pedagog i Psycholog w szkole

praca wychowawcza wspomagana jest przez pedagoga szkolnego oraz psychologa.

Wyposażenie

dobrze wyposażone pracownie z dostępem do Internetu, nowoczesna, doskonale wyposażona biblioteka szkolna; pracownie do szkolenia żywieniowców, mechaników i rolników.

Warsztaty i Pracownie szkolne

szkoła posiada własne warsztaty i pracownie wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia.

Autokar

szkolny autokar pozwala na organizowanie wycieczek, wyjazdów edukacyjnych na targi, wystawy itp.

Staże zawodowe

szkoła umożliwia odbywanie staży zawodowych w znanych firmach i instytucjach na terenie Polski i zagranicą.

Hobby

rozwijanie zainteresowań: ekonomicznych, sportowo-turystycznych, ekologicznych i artystycznych.

Prawo jazdy

bezpłatne szkolenia przygotowujące do uzyskania prawa jazdy na samochód osobowy, ciągnik, kombajn.

Stypendia

możliwość uzyskania różnych form pomocy stypendialnej.

Nauka języka

nauka języka angielskiego i języka niemieckiego prowadzona w małych grupach.

Wyjazdy integracyjne

uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych w górach, połączone z atrakcjami w Energylandii oraz obozach narciarskich w Białce Tatrzańskiej dla jeżdżących na nartach i tych, którzy chcą się nauczyć.

Olimpiady przedmiotowe

przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, żywieniowych, ekologicznych, wiedzy o regionie, wiedzy i umiejętności rolniczych na szczeblu okręgowym i centralnym. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zdobycia indeksów na wyższe uczelnie.

Dworzec PKS

dobra lokalizacja - dworzec PKS naprzeciw szkoły.

Napoje i przekąski

w szkole znajdują się automaty z napojami i przekąskami.

Monitoring

szkoła objęta jest monitoringiem.

Szafki

uczniowie mają do dyspozycji indywidualne szafki.

Praktyki

możliwość odbywania praktyk w okolicznych instytucjach i firmach, a także atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych.

Konkursy

możliwość współpracy z ośrodkami akademickimi i uczelniami wyższymi poprzez branie udziału w seminariach uczniowskich, sympozjach naukowych, prelekcjach, konkursach.

Koła zainteresowań

możliwość rozwijania swoich zainteresowań regionalnych, etnograficznych, biznesowych, ekologicznych, sportowych, muzycznych, pracy w szkolnych kołach Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Czerwonego Krzyża, w wolontariacie szkolnym, w spółdzielni uczniowskiej, kole szachowym oraz żywieniowo-pszczelarskim.

Współpraca

bliskie kontakty i efektywne uczestnictwo w działaniach instytucji i organizacji takich jak: Kujawsko-Pomorski Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie (organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji, konkursów, udział w czerwcowych „Dniach Otwartych Drzwi”), Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą (organizacja zebrań, kursów, pokazów), Domami Pomocy Społecznej w Kowalu, Kurowie, Wilkowiczkach i Rzeżewie (praktyki opiekuńczo-wychowawcze i żywieniowe, wolontariat), Gostynińsko Włocławskim Parkiem Krajobrazowym w Kowalu Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej (prelekcje, szkolenia, konferencje, publikacje, wycieczki dydaktyczne, sprzątanie świata itp.), Kujawsko-Dobrzyńskim Parkiem Etnograficznym w Kłóbce (degustacje kulinarne, inscenizacje ludowych obrzędów).

ZSCKR w Kowalu

- atuty szkoły