Najlepsi uczniowie

Uczniowie z najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2022/2023

Seklecka Wiktoria

Klasa 4 Tżg

Średnia ocen 5,22

Ocena z zachowania: wzorowe

Sikorska Julia

Klasa 2 Tżg

Średnia ocen 5,17

Ocena z zachowania: wzorowe

Śmiałek Natalia

Klasa 3 BS

Średnia ocen 5,15

Ocena z zachowania: wzorowe

Baranowska Joanna

Klasa 3 BS

Średnia ocen 5,08

Ocena z zachowania: wzorowe

Górczyńska Nikoletta

Klasa 3 Tż

Średnia ocen 5,06

Ocena z zachowania: wzorowe

Modrowska Weronika

Klasa 3 Tż

Średnia ocen 4,82

Ocena z zachowania: wzorowe

Płaczkiewicz Mateusz

Klasa 4 Tżg

Średnia ocen 4,81

Ocena z zachowania: wzorowe

Bazela Edward

Klasa 4 Tżm

Średnia ocen 4,76

Ocena z zachowania: wzorowe

Skalska Mirela

Klasa 4 Tżm

Średnia ocen 4,59

Ocena z zachowania: wzorowe

Goździalski Miłosz

Klasa 3 Tm

Średnia ocen 4,47

Ocena z zachowania: wzorowe

Słowińska Oliwia

Klasa 3 Tż

Średnia ocen 4,47

Ocena z zachowania: wzorowe

Jesteśmy dumni z naszych uczniów!!!

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.” (Eleanor Roosevelt)