Pomoc psychologiczno - pedaggogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana na terenie szkoły

jest to forma pomocy przeznaczona dla rodziców i dzieci.

Opiera się na wspólnej pracy rodziców i dziecka, której celem jest zoptymalizowanie procesów wychowawczych i ewentualnej pomocy przy rozwiązaniu pojawiających się problemów wychowawczych. Poradnictwo wychowawcze skierowane jest zarówno do rodzin, w których pojawiły się trudności wychowawcze takie jak np. konflikty z rodzeństwem, absencja szkolna, zachowania agresywne jak i do rodziców, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności komunikowania się z dzieckiem czy adekwatnego reagowania na różne trudne sytuacje.

Rodzicu, jeśli martwisz się o swoje dziecko, które:

* ma trudności w nauce i nie wiesz jak mu pomóc
* nie chce się uczyć, chodzić do szkoły
* ma problemy z rówieśnikami, nauczycielami
* ma trudności w nauce i nie wiesz jak mu pomóc,
* nie chce rozmawiać o swoich problemach
* jest uzależnione od palenia, picia, narkotyków
* zbyt dużo czasu poświęca na komputer, telefon,
* zbyt dużo czasu poświęca na komputer, telefon,
* nagle zmieniło swoje zachowanie: stało się zamknięte w sobie, smutne, łatwo wpada w gniew, przestało przestrzegać ustalonych zasad, przestało się uczyć, chodzić do szkoły, zaczęło palić, pić, zażywać narkotyki, używać wulgarnych słów...

możesz napisać:

Barbara Stanna

pedagog

Monika Trzebińska

psycholog

pedagog specjalny

lub spotkać się w szkole w godzinach pracy pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa szkolnego.

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek 8.00-13.00; Wtorek 8.00-14.00; Środa 8.00-13.00; Czwartek 8.00-13.00 (15.00-16.00 - dyżur dla rodziców i uczniów) Piątek 9.00-10.00.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

Poniedziałek 7.30-15.30; Czwartek 12.30-15.30; Piątek 8.00-11.30.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

Wtorek 7.30-8.00; Środa 3.30-15.30; Piątek 7.30-10.00