Rekrutacja 2024/2025
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu
W naszej szkole NIE obowiązuje nabór elektroniczny!!!

Podanie o przyjęcie do szkoły

 • Podanie o przyjęcie do szkoły proszę złożyć poprzez formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić i przesłać.
 • Link do strony z formularzami zamieszczamy poniżej.
 • Potwierdzenie przyjęcia podania oraz informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego są wysyłane na adres e-mail podany w formularzu. 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 13 maj do 14 czerwca

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 25 czerwca do 9 lipca

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 lipca godz.12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 19 lipca do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22 lipca godz. 12.00

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał

 • Zeświadczenie o wynikach ósmoklasisty - oryginał

 • Akt urodzenia - kopia

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu (badania lekarskie należy wykonać u lekarza medycyny pracy zgodnie ze skierowaniem wystawionym przez szkołę

 • Zdjęcie legitymacyjne - 2 szt. oraz elektroniczny zapis zdjęcia na pendrive w formacie .jpg

 • Dokumenty potwierdzające sukcesy - kopie

 • Orzeczenia/opinie - kopie

 • Karta zdrowia - karta zdrowia prowadzona przez szkolną pielęgniarkę

ZSCKR w Kowalu

Zostań uczniem naszej szkoły