Wychowawcy klas

Technikum

KLASA I - żywienie

mgr inż. Andżelika Kopczyńska

KLASA I - mechanizacja

mgr inż. Ireneusz Danielewski

KLASA I - weterynaria

mgr inż. Elżbieta Woźniak

KLASA II - żywienie

mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska

KLASA II - mechanizacja

mgr Aleksandra Stanuch

KLASA III - żywienie

mgr inż. Małgorzata Kurdupska

KLASA III - mechanizacja

mgr Joanna Laskowska

KLASA IV - żywienie

mgr Sylwia Kubiak

KLASA IV - mechanizacja

mgr Anna Włodarska

KLASA V - żywienie/mechanizacja

mgr inż. Anna Kopacka

Branżowa Szkoła I stopnia

KLASA I - kucharz/mechanik

mgr Rafał Jankowski

KLASA II - kucharz/mechanik

mgr Krzysztof Moraczewski

KLASA III - kucharz/mechanik

mgr Anna Andrzejewska

KURS KKZ

ROL.04/1 rolnik

mgr inż. Krzysztof Kordyl

ROL.04/2 rolnik

mgr inż. Maria Włoszek

ROL.09/1 technik pszczelarz

mgr inż. Marek Podlewski

Branżowa Szkoła II stopnia

Żywienie i usługi gastronomiczne

mgr Małgorzata Muraczewska

Wychowawca

"Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie." (H. B. Adams)