Egzaminy zawodowe

Rok szkolny 2022/2023

Egzaminy zawodowe

Absolwent, który zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - zdobywa zawód.