Informacje na temat egzaminu zawodowego

w roku szkolnym 2023/2024

Egzaminy zawodowe

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje

certyfikaty kwalifikacji zawodowych oraz dyplom zawodowy.