Egzamin zawodowy

- informacje

Informatory o egzaminie zawodowym dla poszczególnych zawodów

Egzaminy zawodowe

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje

certyfikaty kwalifikacji zawodowych oraz dyplom zawodowy.