Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości szkoły, ustalił w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 13.10.2023 r (piątek)

  • 02.11.2023 r. (czwartek)
  • 10.01.2024 r. (środa)

  • 09.02.2024 r. (piątek)
  • 02.05.2024 r. (czwartek)
  • 07.05.2024 r. (wtorek)
  • 08.05.2024 r. (środa)
  • 09.05.2024 r. (czwartek)
  •  31.05.2024 r. (piątek)
  •  04.06.2024 r. (wtorek)

Dni wolne,

gdyż odpoczynek jest równie ważny jak praca.