Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości szkoły, ustalił w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 30.09.2022 r (piątek)

  • 31.10.2022 r. (poniedziałek)
  • 10.01.2023 r. (wtorek)

 

  • 27.01.2023 r. (piątek)
  • 02.05.2023 r. (wtorek)
  • 04.05.2023 r. (czwartek)
  • 05.05.2023 r. (piątek)
  • 05.06.2023 r. (poniedziałek)
  •  09.06.2023 r. (piątek)

Dni wolne,

gdyż odpoczynek jest równie ważny jak praca.