„Zdobądź umiejętności przyszłości, bo grunt to dobry zawód”

Mam przyjemność przedstawić Państwu animowany spot pn. „Zdobądź umiejętności przyszłości, bo grunt to dobry zawód”, którego celem jest upowszechnianie i promowanie kształcenia w zawodach rolniczych, zarówno na etapie ponadpodstawowym jak i wyższym.

Spot jest skierowany do rodziców i opiekunów uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych stojących przed wyborem kolejnego etapu kształcenia oraz osób dorosłych zainteresowanych kształceniem zawodowym i zorientowanych na rozwój obszarów wiejskich.

Zapraszamy do szkół rolniczych.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

ZSCKR Kowal

„Zdobądź umiejętności przyszłości, bo grunt to dobry zawód”