Zamiast olejem, szkoła ogrzewana będzie gazem

Dnia 4 grudnia 2023 r. dyrektor ZS CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu Andrzej Zdrojewski podpisał umowę z firmą COWREM Anna Icikowska z siedzibą w Kowalu na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa kotłowni gazowych wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynkach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 i przy ul. Konopnickiej 64 w Kowalu.

1

Umowa zawiera następujące zadania: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, demontaż kotłów i instalacji na olej opałowy, zamontowanie kotłów gazowych i budowę instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w obu lokalizacjach oraz dokumentację powykonawczą.

Dyrektor szkoły już w 2018 r. złożył wnioski o przyłącze gazowe, ale zostały odrzucone z przyczyn technicznych. W 2023 r. PGNiG zgłosiło gotowość doprowadzenia gazu do budynków szkoły, a w październiku 2023 r. wydało warunki przyłącza gazowego na obie lokalizację i rozpoczęły się procedury przetargowe. Korzyścią ogrzewania gazowego jest znacznie niższa cena gazu jako paliwa grzewczego niż oleju opałowego. Dlatego dzięki tej inwestycji zostaną obniżone koszty związane ze zużyciem energii cieplnej. Ponadto zostanie zredukowana emisja substancji uciążliwych dla środowiska. Całość zadania zamyka się w kwocie 300 tysięcy zł., a środki zostały przeznaczone przez organ prowadzący – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autor: Andrzej Zdrojewski

Dyrektor Szkoły

06 grudnia 2023 roku

ZSCKR Kowal

Zamiast olejem, szkoła ogrzewana będzie gazem