Zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla naszej szkoły

W październiku 2023 r. oficjalnie zakończony został projekt realizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem szkoły rolniczej w Kowalu pod nazwą Modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, który dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a opiewał na kwotę ponad 4 mln zł.

1

Projekt zakładał budowę hali garażowo–magazynowej o powierzchni 800 m², utwardzenie placu warsztatowego, zakup maszyn i sprzętu rolniczego m.in. kombajnu, ciągnika, siewników, przyczepy, rozsiewacza nawozów.

Ostatnim etapem projektu był zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkoły. W październiku do naszej szkoły dotarły laptopy, rzutniki, wizualizery, ekrany projekcyjne, mikroskopy, urządzenia wielofunkcyjne i fantomy. Niezwykle ważnym elementem projektu jest sprzęt do agrotroniki, m.in. urządzenie bazowe do telematyki i monitoringu pojazdów rolniczych, zestawy okablowania, ekspander, elementy instalacji pojazdów wraz z ISOBUS, oprogramowanie symulujące pracę pojazdów oraz maszyn i ich diagnostykę, przyrządy pomiarowe i inne. Dotarły również nowe ławki, krzesełka, biurka dla nauczycieli, biurka komputerowe, szafy i regały.

Projekt w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju i podniesienia jakości pracy szkoły. Dzięki budowie hali i utwardzeniu placu poprawiła się infrastruktura szkoły. Sprzęt i maszyny służą do celów dydaktycznych uczniom kształcącym się w zawodach: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz rolnik. Ponadto pomoce dydaktyczne i wyposażenie znacząca usprawnią i wzbogacą proces dydaktyczny realizowany na zajęciach z uczniami w szkołach dziennych oraz słuchaczami w szkołach zaocznych i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Autor: Andrzej Zdrojewski

Dyrektor Szkoły

2 listopada 2023 roku

ZSCKR Kowal

Zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla naszej szkoły