XXX Akcja „Sprzątania Świata"

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata".

1

Tegoroczna edycja jest szczególna, ponieważ odbywa się już trzydziesty raz. Hasło obecnego finału to: „Sprzątanie Świata łączy ludzi”. My jako szkoła postawiliśmy na edukację całej społeczności szkolnej. Uczniowie klas technikum przygotowywali „Dekalogi Zero Waste”, które – mamy nadzieję – staną się motorem zmian własnych nawyków konsumpcyjnych i pozwolą wprowadzić zmiany w codziennym życiu, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych Ziemi oraz ochrony środowiska naszej planety. Młodzież uczęszczająca do klas pierwszych i drugich wzięła również udział w projekcji filmu „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”, pokazującego jak ważną rolę odgrywa woda dla środowiska naturalnego i dla nas ludzi, którzy w tym środowisku żyją. Wzrost okresowego zatrzymania wody w zlewni jest niezbędnym działaniem, powodującym zatrzymanie niekorzystnych zmian hydrologicznych i klimatycznych. Wspólnie powinniśmy podjąć wysiłek ograniczenia degradacji tego, co nam jeszcze zostało.

Autor: Aleksandra Stanuch

Nauczyciel geografii

19 września 2023 roku

ZSCKR Kowal

XXX Akcja „Sprzątania Świata"