XIII Edycja Konkursu Orki

W piątek 27 października 2023 r. odbyła się XIII edycja Regionalnego Konkursu Orki, w którym wzięło udział 16 uczniów.

1

Konkurs zorganizowany został w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Naszą szkołę reprezentował Kacper Czajkowski, uczeń IV kl. Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Zadania, jakie mieli zrealizować uczestnicy, polegały na wykonaniu między innymi prostoliniowości, głębokości i dokładności odorania od granicy działki, jakości pracy pługa na całej powierzchni działki, prostoliniowości orki na całym polu, przestrzeganiu granic zagłębiania i wyprowadzania pługa oraz wiele innych aspektów. Równolegle z konkursem orki odbywał się test umiejętności rolniczych, dedykowany dziewczynom, przedstawicielkom szkół rolniczych. W konkursie tym oceniany był poziom umiejętności kierowania i manewrowania sprzętem rolniczym. Wzięło w nim udział 8 uczennic przedstawicielek szkół. Oprócz nagród głównych, wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali okolicznościowe upominki. Patronat honorowy nad konkursem orki sprawowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Autor: Krzysztof Jankowski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

13 listopada 2023 roku

ZSCKR Kowal

XIII Edycja Konkursu Orki