Wzięliśmy udział w I Ogólnopolskim Dyktandzie

Dnia 25 maja 202023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie zostało zorganizowane I Ogólnopolskie Dyktando dla Szkół Rolniczych o Pióro Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1

Wzięła w nim udział także reprezentacja naszej szkoły.

Byli to: w kategorii uczniów – Roksana Ryniec i w kategorii nauczyciele niebędący polonistami – Andrzej Perliński. 

Ostatecznie po podsumowaniu wyników zdobyliśmy równorzędne miejsce drugie i otrzymaliśmy ciekawe upominki.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom Konkursu.

Warto dodać, że imprezie towarzyszył brawurowy występ Szkolnego Zespołu Regionalnego ,,ZWYRT ” z Nowego Targu, który zaprezentował tańce i pieśni góralskie.

Autor: Arkadiusz Ciechalski

Wicedyrektor

29 maja 2023 roku

ZSCKR Kowal

Wzięliśmy udział w I Ogólnopolskim Dyktandzie