Wycieczka do Katedry Włocławskiej i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

Dnia 20 listopada 2023 r. grupa 44 uczniów z Technikum z pierwszej klasy żywienia i z czwartych klas żywienia i mechanizacji rolnictwa udała się na wycieczkę do Włocławka.

1

Pierwszym punktem zwiedzania była katedra włocławska, w której przewodnik próbował młodzieży przekazać, jak ważną odgrywa ona rolę dla diecezji i jaka jest jej historia.

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku to budowla gotycka wznoszona od 1340 r. (poświęcenie kamienia węgielnego), konsekrowana w 1411 r. po ukończeniu korpusu nawowego. Budowa kontynuowana jeszcze w ciągu XV i na pocz. XVI w., do 1526 r. (ukończenie wieży północnej). W latach 1883–1901w dużym stopniu regotyzowana, z wymianą detali i podwyższeniem obu wież. Jest to świątynia trzynawowa z węższym i znacznie niższym prezbiterium. Ze znajdujących się wewnątrz zabytków na szczególną uwagę zasługują: witraże z 1360 roku, nagrobek bpa Piotra z Bnina z 1494, drewniana figura Matki Bożej z początku XV w. oraz obraz Wniebowzięcia NMP Jana Wielkiego z ok. 1480.

Następnie udaliśmy się do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie zapoznaliśmy się z jego historią i poznaliśmy najważniejsze miejsca, w których na co dzień funkcjonuje wspólnota seminaryjna.

Ważną rolę odgrywa w nim kościół świętego Witalisa, który jest kościołem alumnów. Oznacza to, że zazwyczaj nie jest on dostępny dla ludzi z zewnątrz – tylko właśnie dla alumnów przygotowujących się do kapłaństwa. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Włocławskiej we Włocławku im. bł. Stefana Wyszyńskiego to rzymskokatolickie seminarium duchowne działające w ramach struktur Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zostało erygowane 16 sierpnia 1569 r. przez ordynariusza kujawsko-pomorskiego, bpa Stanisława Karnkowskiego. W momencie założenia było pierwszym seminarium duchownym w Królestwie Polskim.

Po zakończeniu zwiedzania tych historycznych miejsc był czas na odpoczynek i wizytę w restauracji McDonald’s. Opiekę nad uczniami sprawowali Pani Sylwia Kubiak i ks. Sebastian Szkop.

Autor: Ks. Sebastian Szkop

Nauczyciel religii

24 listopada 2023 roku

ZSCKR Kowal

Wycieczka do Katedry Włocławskiej i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku