Włocławianie Pamiętają - gra miejska

W dniu 25 listopada 2022 r. młodzież z klasy IV Tmż, grupa sportowo-mundurowa, brała udział w grze miejskiej „Włocławianie Pamiętają”. Zadanie drużynowe polegało na odwiedzeniu m.in. pięciu miejsc pamięci na terenie Włocławka.

Drużyna zgodnie z planem odwiedziła sześć takich miejsc. Wszystkie działania zostały udokumentowane w postaci zdjęć i filmów.

Następnie zostały przekazane drogą elektroniczną organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes.

Dodatkowym zadaniem było wykonanie plakatu uwzględniającego wszystkie odwiedzane miejsca pamięci.

Gra miała na celu: upowszechnienie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczestników gry, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią regionu, krzewienie wiedzy o historii miasta, wzmacnianie aktywności obywatelskiej. 

 Młodzież wykazała się dużym zainteresowaniem grą i zaangażowaniem w podjęte działania. Drużyna otrzymała dodatkowe punkty za odpowiednie umundurowanie i elementy patriotyczne, np. biało-czerwone kokardy, kotyliony i flagi. Mimo niesprzyjającej aury (opady śniegu), gra okazała się ciekawą zabawą integracyjno-edukacyjną.

ZSCKR Kowal

Włocławianie Pamiętają - gra miejska