Wizyta w firmie nasiennej Rolnas

W dniu 26.01.2024 r. uczniowie II klasy Branżowej Szkoły pierwszego stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyli w wyjeździe do firmy nasiennej Rolnas w Radziejowie.

1

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od laboratorium, gdzie zostaliśmy zapoznani z pracą pań, które dokonują analizy materiału siewnego. Uczniowie mogli zobaczyć  profesjonalną suszarkę do nasion, która pozwala na określenie wilgotności materiału siewnego oraz licznikiem nasion. Urządzenie to pozwala określić masę tysiąca nasion, parametr ten jeszcze w poprzednim sezonie był ustalany ręcznie, ten nowy zakup bardzo usprawnił pracę laboratoryjną. Podczas pobytu zostaliśmy zapoznani z linią technologiczną do czyszczenia nasion oraz ich zaprawiania i przygotowania do sprzedaży. Między innymi młodzież została zapoznana z działaniem czyszczalni pneumatycznej, stołu grawitacyjnego oraz tryjera. Zobaczyliśmy również najnowszy nabytek, jakim jest sortownik optyczny, który pozwala na bardzo precyzyjne, wręcz „aptekarskie” doczyszczenie nasion. Zakup tego urządzenie to znacząca inwestycja, która na dzień dzisiejszy jest szacowana na wartość około 900 tys. złotych. Wizyta pozwoliła na lepsze zrealizowanie podstawy programowej, dotyczącej maszyn czyszczących i sortujących.

Autor: Krzysztof Kordyl

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

29 stycznia 2024 roku

ZSCKR Kowal

Wizyta w firmie nasiennej Rolnas