Wigilia pracownicza A.D. 2023

W dniu 19 grudnia 2023 r. w Agrofarmie Gołaszewo odbyła się uroczysta Wigilia dla pracowników naszej szkoły.

Wszystkich zebranych powitał dyrektor Andrzej Zdrojewski.

1

Zanim rozpoczęła się uroczysta Wigilia, zostały wręczone przyznane A. Gołembiewskiej-Lewandowskiej i Dariuszowi Lemanowiczowi nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom Nagrody Dyrektora Szkoły.

Następnie odpowiedni fragment Ewangelii, traktujący o narodzeniu Jezusa, przeczytał ks. prefekt Sebastian Szkop.

Później wszystkim zebranym w sposób podniosły i osobisty życzenia świąteczne i noworoczne złożył dyr. A. Zdrojewski.

Szkolne spotkanie opłatkowe przebiegło w serdecznej i ciepłej atmosferze.

Autor: Arkadiusz Ciechalski

Wicedyrektor

20 grudnia 2023 roku

ZSCKR Kowal

Wigilia pracownicza A.D. 2023