Lekcje z Twórcą Ludowym A.B. Łukaszewiczem

W ramach współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie w naszej szkole realizowany był od 6 do 27 listopada 2023 r. Program pn. „Lekcje z Twórcą Ludowym”.

1

Twórcą tym był Antoni Benedykt Łukaszewicz, gawędziarz, autor książek pisanych gwarą i językiem literackim, a także dwóch tomów słownika gwary kujawskiej, organizator działającej w Kowalu od kilkunastu lat „Galerii Kujawskiej”, w której znajduje się ponad 2000 artefaktów związanych z dziedzictwem materialnym Kujaw wschodnich.

Pan Łukaszewicz spotykał się z kilkoma grupami uczniów, wygłaszając pogadanki na następujące tematy: życie na kujawskiej wsi w czasach okupacji hitlerowskiej oraz prace gospodarskie i zwyczaje świąteczne na Kujawach na początku XX wieku.

Lekcje były prowadzone ze swadą, autor używał także gwary, a opowieści podawane były w sposób żywy i dowcipny. Mówca przyniósł także do szkoły wiele eksponatów z własnej galerii, by każdy słuchacz mógł zapoznać się z dawniej używanymi narzędziami, przyrządami i innymi przedmiotami codziennego użytku na kujawskiej wsi.

Lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem i na pewno wzbogaciły wiedzę uczniów o dziedzictwie kulturowym regionu, w którym mieszkają.

Lekcje zrealizowano w ramach Programu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Lekcje z Twórcą Ludowym ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Autor: Arkadiusz Ciechalski

Wicedyrektor

29 listopada 2023 roku

ZSCKR Kowal

Lekcje z Twórcą Ludowym A.B. Łukaszewiczem