Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje w zawodzie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Symbol cyfrowy zawodu: 343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zostań uczniem naszej szkoły