Technik pszczelarz

Kwalifikacje w zawodzie

ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

symbol cyfrowy zawodu: 314206

Technik pszczelarz

Kwalifikacyjny kurs zawodowy