Szkolenie z zakresu bhp w rolnictwie

W dniu 06.10.2023 r. odwiedził naszą szkołę pan Zbigniew Suchomski, inspektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego.

1

Pan Suchomski przeprowadził szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Przedstawił najczęstsze przyczyny powstawania wypadków w rolnictwie oraz zapoznał młodzież z prawidłowymi praktykami, które należy stosować podczas pracy w gospodarstwie rolnym. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie III i IV klasy Technikum kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Szkolenie to było coroczną zapowiedzią konkursu „BHP w Rolnictwie”, który odbędzie się w najbliższym czasie.

Autor: Ireneusz Danielewski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

09 października 2023 roku

ZSCKR Kowal

Szkolenie z zakresu bhp w rolnictwie