Szkolenie "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego"

30 Października w naszej szkole odbyło się szkolenie w ramach realizacji projektu nr POWR.02.14.00-00-2013/18 pn. Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze makroregionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1

Szkolenie objęło 35 nauczycieli uczących w szkle oraz 9 klas Technikum. Pierwsza część szkolenia przeznaczona była dla młodzieży. Uczniowie poznawali możliwości podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych poza murami szkoły w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Młodzież mgła zapoznać się z zawodami dzięki mobilnym laboratoriom. Między innymi przedstawiony został druk 3D oraz jego praktyczne wykorzystanie w świecie nauki. Druga część szkolenia była przeznaczona dla nauczycieli.

Szkolenie odbyło się z uwagi na zmieniającą się rolę doradców zawodowych a co za tym idzie istotne jest nieustane podnoszenie wiedzy i poszerzenie kompetencji wśród nauczycieli poprzez udział w różnych formach wsparcia w tym miedzy innymi w szkoleniach czy warsztatach. Mając na uwadze zmiany zachodzące w systemie edukacji, koniecznym jest wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 jako polityki na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie oraz włączenie jej do praktyki zawodowej nauczycieli

Autor: Małgorzata Muraczewska

Nauczyciel przedsiębiorczości

07 listopada 2023 roku

ZSCKR Kowal

Szkolenie "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego"