Szkolenie na temat zagrożeń w rolnictwie

Dnia 26 marca 2024 r. do naszej szkoły przybył przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy p. Gabriel Tyszkiewicz.

1

Zaprezentował on młodzieży z klas III-ich i IV-tych Technikum problematykę zagrożeń, z jakimi można spotykać się w rolnictwie podczas eksploatacji maszyn i urządzeń używanych w tej branży.

Uczniowie z uwagą wysłuchali dwugodzinnej prelekcji, która urozmaicona była prezentacją multimedialną.

Takie szkolenia na pewno przyczynią się do poprawy wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz  stosowania zasad bhp, nie tylko w rolnictwie.

Autor: Arkadiusz Ciechalski

Wicedyrektor

26 marca 2024 roku

ZSCKR Kowal

Szkolenie na temat zagrożeń w rolnictwie