Próbna ewakuacja

W dniu 12 października 2023 roku o godzinie 11:50 zostało przeprowadzone praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

1

Z tego obiektu w niespełna 2,5 minuty ewakuowano 94 uczniów, 11 nauczycieli oraz 8 osób z biura dyrektora, sekretariatu i księgowości. Proces ewakuacji przebiegał w sposób prawidłowy. Nie bez znaczenia jest fakt, że z każdym nowym rokiem szkolnym przeprowadzane są szkolenia dotyczące procesu ewakuacji. Zarówno kadra jak i młodzież informowani są o konieczności posiadania wiedzy, która może uratować życie.

Autor: Krzysztof Moraczewski

Nauczyciel wychowania fizycznego

26 października 2023 roku

ZSCKR Kowal

Próbna ewakuacja