Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, informuje o wyborze partnera projektu dofinansowanego z UE.

UWAGA: w przypadku problemów z wyświetleniem dokumentu, wystarczy poczekać na załadowanie pliku lub odświeżyć stronę. 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 08.17 Kształcenie zawodowe programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 o nr FEKP.08.17-IZ.00-062/23

UWAGA: w przypadku problemów z wyświetleniem dokumentu, wystarczy poczekać na załadowanie pliku lub odświeżyć stronę. 

ZSCKR Kowal

Otwarty nabór na partnera