Otrzymaliśmy kolejny artefakt do szkolnego muzeum

W grudniu 2023 r. otrzymaliśmy kolejny artefakt do naszego szkolnego muzeum.

1

Pan Stanisław Bartkowiak przekazał nam przedwojenną kłódkę z kluczem i dodatkowym osprzętem. Kłódka została znaleziona przez niego podczas budowy Banku Spółdzielczego w Lubieniu Kujawskim

Z informacji p. Stanisława wynika, że podczas rozbiórki obiektów gospodarczych, kłódka tkwiła w drewnianych drzwiach jednego z pomieszczeń, a klucz został znaleziony w ziemi. Kłódka przeszła delikatną renowację w naszej pracowni obróbki mechanicznej, podczas zajęć prowadzonych z uczniami przez p. Włodzimierza Kaczyńskiego – nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Bardzo dziękujemy za kolejny dar dla naszego muzeum i zapraszamy chętnych, którzy posiadają w swoich domach, na strychu lub w piwnicy, zabytkowe przedmioty, do ich przekazywania.

Autor: Andrzej Zdrojewski

Dyrektor szkoły

02 stycznia 2024 roku

ZSCKR Kowal

Otrzymaliśmy kolejny artefakt do szkolnego muzeum