Ogólnopolski konkurs filmowy pn.

„ Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie"

Zachęcamy do udziału w I edycji ogólnopolskiego konkursu filmowego pn. „ Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie", organizowanego dla młodzieży i osób dorosłych, w tym beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.  

Organizatorem konkurs pn. „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”, jest 

 Departament Pomocy technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

02 konkurs filmowy plakat 729x308

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;
II kategoria – mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym
beneficjentów PO RYBY 2014-2020).
Filmy wraz z ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres
poczty elektronicznej myiryby@minrol.gov.pl) do 31.10.2023 r. do godz. 23:59.
Spośród nadesłanych prac konkursowych wybierzemy po 3 najlepsze w każdej
kategorii.
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody pieniężne:
1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto
Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Andrzej Zdrojewski

Dyrektor Szkoły 

17 sierpnia 2023 roku

ZSCKR Kowal

Ogólnopolski konkurs filmowy pn.

„ Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie"