NARODOWE CZYTANIE 2023

W dniu 8 września 2023 R. młodzież naszej szkoły włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania.

1 (1)

Korzystając z atrakcyjnej pogody, uczniowie wraz z nauczycielami języka polskiego oraz bibliotekarkami udali się do parku, by wspólnie przeżywać lekturę „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Czytany fragment powieści obfitował we wzmianki o różnorodnych elementach przyrody, w związku z czym zadaniem słuchaczy było znalezienie w parku przynajmniej jednej rośliny, o której była mowa w tekście. Nagrodę stanowiła bardzo dobra lub celująca ocena z języka polskiego.

Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcję, z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego, zorganizowano po raz pierwszy w 2012 r. wspólnym czytaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W ciągu kolejnych lat popularyzowane były dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, polskie nowele, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej oraz „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Walory tegorocznej lektury to: barwny język, wspaniałe krajobrazy, komizm sytuacyjny i pełne humoru dialogi. – To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu – napisał Prezydent Duda.

– Bo przecież jej autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, nie tylko przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale bardzo wyraźnie przywołuje też historię Rzeczypospolitej, a poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzimy w tym roku, doskonale oddaje przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków. Dzięki temu obraz niepodległościowego zrywu, który w 1863 roku wybuchł przeciwko carskiemu zaborcy, na zawsze połączył się z tą książką, a sama powieść utrwaliła się w świadomości jako prawdziwa epopeja polskiego losu.  […] Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności – czytamy w liście Prezydenta, zachęcającym do udziału we wspólnym czytaniu powieści Orzeszkowej.

Autor: Ewa Czarnecka

Nauczyciel języka polskiego 

 11 września 2023 roku

(źródła: https://www.nck.pl/aktualnosci/narodowe-czytanie-2023-ruszyla-12-odslona-akcji-; https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/narodowe-czytanie)

ZSCKR Kowal

NARODOWE CZYTANIE 2023