Dnia 8 grudnia 2022 r. odbyło się podsumowanie gry miejskiej ,,Włocławianie pamiętają”, w której brali udział uczniowie realizujący rozszerzenie sportowo-mundurowe z klasy 4 Tmż. Gra miała na celu: upowszechnienie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczestników gry, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią regionu. Impreza odbywała się pod patronatem: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Stowarzyszenia Otoczenie Przedsiębiorców ProBiznes, Fundacji ARP. Miło mi poinformować, że nasza drużyna otrzymała nagrodę i podziękowanie za udział w tej imprezie.