Nadanie wyższych stopni awansu zawodowego

Dnia 28 września 2023 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenie aktów nadania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, zatrudnionym w szkołach rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W uroczystości wzięli udział Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sekretarz stanu Anna Gembicka. Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to dalszy etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Awans wiąże się m.in. z wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju zawodowego, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia branżowego i ogólnokształcącego. W uroczystości brali udział także przedstawiciele naszej szkoły: dyrektor Andrzej Zdrojewski, wśród nauczycieli mianowanych – ks. Sebastian Szkop,  a akt dyplomowania odebrała Elżbieta Woźniak.

Autor: Ks. Sebastian Szkop

Nauczyciel religii

02 października 2023 roku

ZSCKR Kowal

Nadanie wyższych stopni awansu zawodowego