Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Kwalifikacje w zawodzie

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

symbol cyfrowy zawodu: 834103

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Zostań uczniem naszej szkoły.