Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin

przy użyciu opryskiwaczy

W dniach 6 i 7 lutego 2024 r. odbył się kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

1

Ukończenie kursu upoważnia do zakupu wszystkich środków wszystkich klas toksyczności dla użytkowników profesjonalnych oraz do wykonania zabiegów środkami ochrony roślin na plantacjach rolnych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie roślin.  Kurs kończy się egzaminem państwowym. Uzyskane uprawnienia są ważne przez okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.  

Szkolenie podstawowe jest dwudniowe (14 godzin). W trakcie szkolenia uczestnicy poznają: przepisy prawne, charakterystykę i stosowanie środków ochrony roślin, zasady integrowanej ochrony roślin, techniki wykonywania zabiegów, zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu środków ochrony roślin na środowisko, zasady BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin. Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia jest ważne na terenie całego kraju.

Autor: Krzysztof Jankowski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

12 lutego 2024 roku

ZSCKR Kowal

Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy