Kształcenie w kierunku nowoczesnego rolnictwa

Spółka Akcyjna ANWIL z Włocławka podjęła współpracę z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, która pozwoli na kreowanie wspólnych przedsięwzięć rozwojowych

Dnia 21 grudnia br. w siedzibie spółki została podpisana stosowna umowa. Szkołę reprezentował dyrektor Andrzej Zdrojewski a ANWIL panowie: Andrzej Kisielewski – Dyrektor Obszaru Personalnego i Łukasz Grabiński – Dyrektor Obszaru Strategii, Rozwoju i Innowacji.

W ramach współpracy szkoła rolnicza z Kowala zobowiązała się m.in. do odtworzenia i promocji kształcenia zawodowego o profilu rolniczym, jak również udziału w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych przez spółkę. ANWIL zaś podejmie aktywne działania w zakresie opiniowania oferty edukacyjnej i dydaktycznej rolniczych kierunków kształcenia tak, aby program nauczania jak najlepiej odpowiadał przyszłym potrzebom rynku. Dodatkowo w chemicznej spółce z Grupy ORLEN realizowane będą uczniowskie praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne.

 

 

 

– Polskie rolnictwo dynamicznie się zmienia. Jest coraz bardziej zdigitalizowane, a rolnicy wykształceni i świadomi procesów, jakie zachodzą w ich gospodarstwach. Stąd potrzeby szkoleniowe powinny odpowiadać obecnym trendom. Współpraca ANWILU z jednostką oświatową o charakterze rolniczym, to połączenie, które przyniesie wymierne korzyści zarówno uczniom, szkole, jak i ANWILOWI. Będzie to kooperacja, która pozwoli na wypracowanie zaawansowanych i praktycznych rozwiązań technologicznych. A dodatkowo, co nie mniej istotne, ułatwi młodym przyszłe odnalezienie się na rynku pracy – stwierdził Andrzej Kisielewski.

– To duży sukces i wyzwanie dla naszej szkoły, ale jesteśmy przygotowani do wdrażania nowatorskich przedsięwzięć. Ostatnie lata przyniosły szkole szybki rozwój przede wszystkim dzięki wsparciu organu prowadzącego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz udziałowi w projektach regionalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Szkoła wzbogaciła się o nowoczesną salę sportową, halę dla maszyn i sprzętu rolniczego oraz nowoczesny sprzęt m.in.: dwa ciągniki, kombajn, siewniki zbożowy i do kukurydzy, rozsiewacz nawozów, zaprawiarkę, przyczepę 10 t. Podpisanie umowy o współpracy z ANWILEM to początek realizacji dużego projektu związanego z przeprowadzeniem doświadczeń polowych na gruntach, gdzie szkoła prowadzi produkcję roślinną – powiedział Andrzej Zdrojewski.