Konkurs językowy

Dnia 10 marca 2023 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w szkolnym Konkursie Języka Angielskiego - Focus on speaking.

1

Celem konkursu było rozwijanie kompetencji językowych tegorocznych maturzystów, ocena umiejętności skutecznej komunikacji w tym języku oraz propagowanie zasady zdrowej rywalizacji. Zadanie każdego ucznia polegało na dokładnym opisaniu wylosowanego obrazka oraz interpretacji przedstawionych na nim wydarzeń. Następnie każdy uczestnik konkursu usłyszał trzy pytania luźno tematycznie związane z treścią obrazka. Ocena wypowiedzi oparta była na czterech kryteriach: sprawność komunikacyjna, zakres struktur leksykalno-gramatycznych, poprawność struktur leksykalno-gramatycznych oraz płynność wypowiedzi.

W konkursie uczestniczyło 8 uczniów z klasy IV Technikum Żywienia oraz 6 uczniów z klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Wszyscy poważnie, w skupieniu, podeszli do realizacji zadania i, co najważniejsze, wypadli naprawdę nieźle. Najwyższą punktację, a tym samym  zwycięstwo w tej rywalizacji zdobył Mateusz Gajewski, uczeń klasy IV TMRiA, zaś jego kolega z klasy,  Piotr Mieczyński, zajął drugie miejsce. Mateusz Płaczkiewicz z klasy IV TŻ to zdobywca trzeciego miejsca. Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone na uroczystym apelu w dniu 15 marca.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy wszystkim maturzystom za udział w konkursie i życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych!

 

ZSCKR Kowal

Konkurs językowy