Kolejna szansa na podniesienie jakości kształcenia

w ZS CKR w Kowalu

Miło nam poinformować, że nasz projekt „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu”, złożony w ramach naboru RPO WK-P „Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego” wspólnie z partnerem Project Hub, został przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptowany i przechodzi w fazę negocjacji.

Warsztaty i obiekty szkolnego gospodarstwa wraz z salą sportową

W ramach projektu nasza szkoła wzbogaci się o sprzęt i wyposażenie:

a) dla pracowni gastronomicznych m.in. mobilna maszyna do waty cukrowej, maszyna do lodów, garnki, patelnie indukcyjne, thermomix, miksery, opiekacze, blachy, stoły walizkowe,
b) dla pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki m.in. spawarka migomat i elektroda, spawarka laserowa, giętarka do blach, program do modelowania i projektowania 3D, program multimedialny do prowadzenia teorii z przepisów ruchu drogowego kat B,
c) dla pracowni weterynarii m.in. modele anatomiczne czaszek psa, konia i przeżuwaczy, symulator wycielenia, rozmrażarka do nasienia, symulator nauki unasienniania trzody chlewnej,
d) dla klasopracowni m.in. projektory, szlifierka kątowa, stacja pogody, wirtualne laboratorium z geografii, gry językowe, szafka laboratoryjna mobilna.

Projekt przewiduje szkolenia dla nauczycieli m.in.: nowa matura w FORMULE 2023 z języka polskiego, projektowanie i modelowanie 3D, pomoce multimedialne, elementy neurodydaktyki, uczeń w sytuacji kryzysowej – jak rozpoznać, zrozumieć i pomóc, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, edukacja zdrowotna w szkole, przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza, emisja głosu w pracy nauczyciela, obsługa oprogramowania do tablic interaktywnych, jak radzić sobie ze stresem, szkolenie z zakresu pracy z uczniem o SPE – praktyczne pomysły, szkolenie dotyczące zapobiegania dyskryminacji i przemocy, szkolenie – wsparcie integracji ucznia (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy – praktyczne propozycje.
Ważnym elementem projektu są szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów, tj. kurs baristy I stopnia, kurs kelnerski zaawansowany, kurs barmański, kurs kelnerski podstawowy, dobór ras zwierząt gospodarskich do rozrodu i inseminacji, systemy ISOBUS w rolnictwie, druk 3D na zajęciach lekcyjnych, systemy prowadzenia maszyn, akademicki kurs zawodowy behawiorysta zwierząt.

Dla chętnych będą propozycje szkoleń: wykorzystywanie technologii druku 3D, cyberbezpieczeństwo oraz wykorzystywanie dronów wraz z ich obsługą.

Ponadto projekt obejmuje dla uczniów:

a) doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie indywidualnej,
b) zajęcia rozwijające kompetencje w formie grupowej i wyjazdy edukacyjne m.in. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, integracja uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy, edukacja medialna, w tym selekcja i weryfikacja źródeł informacji oraz identyfikacja tzw. fake news, higiena cyfrowa, w tym użytkowanie smartfonów, przemoc rówieśnicza, w tym radzenie sobie z cyberprzemocą, grupowe wyjazdy edukacyjne jednodniowe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
c) staże zawodowe płatne.

Całość projektu opiewa na kwotę 1 402 576,08 zł.

Warto dodać, że od 2017 r., kiedy funkcję dyrektora szkoły objął Andrzej Zdrojewski, to już trzeci projekt RPO realizowany przez ZS CKR w Kowalu. W ciągu 7 lat szkoła rolnicza w Kowalu wzbogaciła się o infrastrukturę, wyposażenie, sprzęt, maszyny i pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 6,7 mln zł. Dzięki wsparciu organu prowadzącego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – oraz projektom RPO Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu jest placówką nowoczesną, wyposażoną w najnowszy sprzęt, dającą młodzieży możliwość rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego, a nauczycielom różne formy doskonalenia.

Autor: Andrzej Zdrojewski

Dyrektor 

29 kwietnia 2024 roku

ZSCKR Kowal

Kolejna szansa na podniesienie jakości kształcenia w ZS CKR w Kowalu