Kolejna próbna matura

Po raz kolejny uczniowie deklarujący chęć zdawania w tym roku szkolnym egzamin dojrzałości mieli okazję sprawdzić swój stan wiedzy przed tym ważnym w życiu wydarzeniem.

1

Egzaminy rozpoczęły się 18 i trwały do 21 (czwartek) marca włącznie. Najpierw uczniowie mierzyli się z językiem polskim, później językiem angielskim i matematyką na poziomie podstawowym, a następnie z językiem angielskim i geografią na poziomie rozszerzonym. Wyniki tych egzaminów będą szczegółowo omówione i na pewno stanowić będą cenną wskazówkę do dalszych przygotowań do prawdziwego egzaminu dojrzałości, który rozpocznie się 7 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego, a zakończy ustnym egzaminem z języka angielskiego w dniu 21 maja br. Życzymy wszystkim maturzystom powodzenia.

Autor: Arkadiusz Ciechalski

Wicedyrektor

22 marca 2024 roku

ZSCKR Kowal

Kolejna próbna matura