Klasowy konkurs wiedzy o Patronie Szkoły rozstrzygnięty!!!

Na przełomie lutego i marca odbył się konkurs wiedzy o patronie szkoły – Królu Kazimierzu Wielkim.

Test wiedzy przeprowadzony był we wszystkich klasach z wyjątkiem klas maturalnych, które przygotowują się do swojego pierwszego ważnego egzaminu, jakim jest egzamin maturalny.

Test zawierał 12 pytań zamkniętych, dotyczących podstawowych informacji o Królu Kazimierzu. 

Z każdej klasy wyłonione zostały po 2 osoby, które napisały najlepiej test. 

 

Wyniki w poszczególnych klasach przedstawiają się następująco:

1BS
Sylwia Wysocka, Toruniewski Jakub
2BS
Julia Pietrzak, Magdalena Ostrowska
3BS
Maciej Fornalewicz, Piotr Maślanka
1 TŻ
Alicja Krzyżanowska, Zofia Lewandowska
2 TŻ
Bartosz Pietruszyński, Tomasz Sobierajski
3 TŻ
Jessika Szatkowska, Weronika Modrowska
4 TŻG
Jakub Pomorski, Maciej Wiliński
1 TM
Łukasz Wichliński, Filip Wieczorek
2 TM
Bartłomiej Górski, Nowak Jakub
3 TM
Hubert Żakowiecki, Łukasz Wrocławski
Gratulujemy!!!
Osoby wyłonione w konkursie klasowym przechodzą do II i ostatniego etapu, jakim jest etap szkolny.
II etap szkolny, który odbędzie się 30 marca 2023 r. w auli budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9. Godzina rozpoczęcia – 9.00.
Zapraszamy.!!!

ZSCKR w Kowalu

Na przełomie lutego i marca odbył się konkurs wiedzy o patronie szkoły – Królu Kazimierzu Wielkim.