II Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w Tenisie Stołowym w ZS CKR w Kowalu

W dniach 19-2 października 2023 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu odbyły się II Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty Szkół Prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Tenisie Stołowym.

1

O puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa walka toczyła się w czterech kategoriach: kobiety, mężczyźni do lat 40, mężczyźni powyżej 40 lat oraz dyrektorzy szkół resortu rolnictwa. Wśród szkół, które wystawiły swoich reprezentantów były: Bogdańczowice, Chroberz, Lututów, Nadróż, Okszów, Potoczek, Radom,  Różaniec, Sejny, Sędziejowice, Siennica Różana oraz Kowal.

Poziom rozgrywek uznać należy za wysoki, w wielu meczach o zwycięstwie decydował tie break. Oto wyniki rywalizacji: najlepsze zawodniczki: I miejsce – Małgorzata Rutkowska ZS CKR Siennica Różana, II miejsce – Weronika Ptak ZS CKR Bogdańczowice, III – ex aequo Monika Krakowska-Widz z Potoczka i Agnieszka Krawczuk z Okszowa; w kategorii mężczyźni do lat 40: I miejsce – Konrad Krzywicki ZS CKR Sejny, II – Krzysztof Moraczewski z ZS CKR Kowal, III ex aequo – Michał Stachowicz ZS CKR Radom i Grzegorz Świtała z Bogdańczowic; w kategorii mężczyźni powyżej 40 lat: I miejsce – Piotr Stachniuk ZS CKR w Kowal, II – Rafał Jankowski ZS CKR Kowal, III ex aequo Marian Giska z Potoczka i Janusz Poprawa z Bogdańczowic, zaś w kategorii dyrektorów I miejsce zajął Radosław Wiśniewski z ZS CKR w Nadrożu.

Wszyscy uczestnicy pozytywnie wyrażali się o bardzo dobrej organizacji mistrzostw i serdecznej atmosferze, jaką stworzyli organizatorzy podczas tej sportowej rywalizacji. Było to możliwe dzięki licznym sponsorom, którzy zechcieli wesprzeć tę cykliczną imprezę. Słowa podziękowania należą się więc organizatorom, zawodnikom, pracownikom szkoły, którzy pomagali w przygotowaniu tak dużego przedsięwzięcia, a także uczniom i absolwentom, którzy sędziowali spotkania oraz pomagali przy jego obsłudze.

Zdjęcia: Alicja Rybarkiewicz, Arkadiusz Ciechalski

23 października 2023 roku

ZSCKR Kowal

II Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w Tenisie Stołowym w ZS CKR w Kowalu