Gratulacje za zajęcie wysokiego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2024 podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

Dnia 7 lutego 2024 r. dyrektor szkoły Andrzej Zdrojewski miał zaszczyt odebrać gratulacje dla naszego Technikum za zajęcie wysokiego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2024, przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

1

Uroczystość odbyła się w Sali Konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 roku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Gratulacje wręczali Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel wraz z p. o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Grażyną Dziedzic. 

Nasza szkoła znalazła się wśród ok. 70 szkół Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zostały sklasyfikowane w w/w rankingu. 

19 miejsce w województwie wśród techników, 2 miejsce w Powiecie Włocławskim i Włocławku,  to naprawdę ogromny sukces i powód do dumy.

Autor: Andrzej Zdrojewski

Dyrektor Szkoły

08 lutego 2024 roku

ZSCKR Kowal

Gratulacje za zajęcie wysokiego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2024 podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy